Felhasználási Feltételek

1. Bevezetés

Eltérő írásos megállapodás hiányában Jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: FF) tartalmazza a www.kineziologiatanfolyamok.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető tartalmak és szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit.

Felhasználó

Felhasználónak minősül az a személy, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa.

Felhasználó az Felhasználási Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatására jelentkezik, azaz Megrendelővé válik, a jelentkezés elküldésével szintén tudomásul veszi és elfogadja a képzésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket.


Szolgáltató

Pisták Dóra, egyéni vállalkozó (mint Szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.

Adószám: 69321931-1-43

E-mail cím: dorapistak(kukac)gmail.com

Telefonszám: +36-20,628-7700

A honlapon a Szolgáltató stresszoldó szolgáltatások és képzések értékesítését végzi.


Megrendelő

Megrendelőnek minősül a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő személy.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken érhető el: https://www.kineziologiatanfolyamok.hu/adatvedelem/

Felhasználó és Megrendelő a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. Általános rendelkezések

A jelen FF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Ezen Felhasználási Feltételek hatálya 2021. november 21-től visszavonásig, vagy módosításig érvényes.


3. Szerzői Jogok

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos információkat és anyagokat szerzői jogok védik, azok felhasználása kizárólag személyes használatra engedélyezett.

A megvásárolt szolgáltatások és termékek a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és másolása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A blogon és kapcsolódó közösségi oldalon közzétett tartalmak használata személyes felhasználáson túl kizárólag a szerző előzetes írásos engedélye birtokában és forrásmegjelöléssel engedélyezett.

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek, megjelenések, bármely anyagok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kineziologust.hu, a www.kineziologiatanfolyamok.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.


4. Vásárlási feltételek

Megrendelés

Megrendelő a jelentkezési űrlap segítségével kezdheti meg a képzésre történő jelentkezést.

Megrendelő a jelentkezési űrlapon jelentkezik a képzésekre. Megrendelő a jelentkezési űrlap kitöltésével, illetve annak elküldésével jelzi a képzésen való részvételi szándékát.

Az adatok megadását követően Megrendelő az "Elküldöm" gombra kattintva tudja elküldeni jelentkezését.

Amennyiben az oldalakon vagy a jelentkezési lapokon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról.

Megrendelő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelő a weboldalon történő jelentkezéssel kijelenti, hogy jelen Felhasználási feltételek, a tanfolyami ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

6. FF, árak módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a Honlapon történő közzététellel egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az előre megadott időpontban lépnek hatályba. Szolgáltató a módosított Felhasználási Feltételek a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval/Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott jelentkezésekre kell alkalmazni.

7. Technikai akadályok

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a jelentkezést.

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Képző nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata elérhető: https://www.kineziologiatanfolyamok.hu/adatvedelem/

Jelen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 11. 21.